Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Bình Sơn

Diễn biễn lịch sử

Huyện Bình Sơn là một huyện ở đông bắc tỉnh Quảng Ngãi. Vốn là một huyện thuần nông, nhưng mấy năm trở lại đây Bình Sơn phát triển mạnh nhờ có khu lọc dâu Dung Quất.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
quangngai.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *