Advertisement

Thông tin địa điểm Bình Sơn .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Bình Sơn

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Diễn biễn lịch sử

Huyện Bình Sơn là một huyện ở đông bắc tỉnh Quảng Ngãi. Vốn là một huyện thuần nông, nhưng mấy năm trở lại đây Bình Sơn phát triển mạnh nhờ có khu lọc dâu Dung Quất.

Tài liệu tham khảo

Sự kiện liên quan

Quân đội Mỹ trận đánh Van Tường

Chiến thắng Vạn Tường (1965 - ?)

Ngày 18.8.1965, trên đất Vạn Tường (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra trận đánh diệt Mỹ quy mô lớn đầu tiên của quân và dân miền Nam. Đây là trận đánh quy mô đầu tiên giữa quân đội Mỹ và Quân Giải phóng Miền Nam Việt...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết