Diễn biễn lịch sử

– Phía Bắc giáp huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) – Phía Nam giáp huyện Hoài n và Vĩnh Thạnh – Phía Đông giáp huyện Hoài Nhơn – Phía Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh và huyện Kờ Bang (tỉnh Gia Lai) Với vị trí địa lý nêu trên, trong điều kiện giao thông hiện tại huyện An Lão gặp nhiều khó khăn cho giao lưu, phát triển kinh tế – xã hội vị trí phía Tây Bắc của tỉnh, xã tỉnh lỵ, xã các trung tâm kinh tế. Do đó gặp nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển. Nếu được quan tâm đầu tư thoả đáng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông thì huyện mới có thể bứt phá, phát huy thế mạnh để hội nhập và phát triển.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

haiphong.gov.vn

anlao.binhdinh.gov.vn

anlao.binhdinh.gov.vn

en.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *