Diễn biễn lịch sử

Hoa Lư nay là xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội chừng 100km về phía Nam theo Quốc lộ 1A. Đây là kinh đô thuộc các triều đại nhà Đinh- Đinh Tiên Hoàng (968-980), nhà Tiền Lê-Lê Đại Hành (980-1009). Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, gọi là Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt và chọn Hoa Lư làm kinh đô của đất nước. Hoa Lư ghi các dấu ấn lịch sử: thống nhất giang sơn, đánh Tống – dẹp Chiêm và phát tích quá trình định đô Hà Nội.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org
vi.wikipedia.org
vi.wikipedia.org
www.lichsuvietnam.vn
www.congdoanbinhdinh.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *