Diễn biễn lịch sử

Di tích Him Lam hiện nay nằm tại phường Him Lam – thành Phố Điện Biên Phủ. Từ trung tâm thành phố dọc theo quốc lộ 279(7/5) hướng đi Điện Biên Phủ – Hà Nội khoảng 3km rồi rẽ trái 100m là đến di tích Him Lam. Tên gọi Him Lam là bộ đội ta đặt tên vì đồi này cạnh bản Him Lam nên nhân dân thường gọi đồi Him Lam, ngoài ra còn có tên là đồi Phan Đình Giót vì anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót đã chiến đấu hy sinh anh dũng tại đây.

Tài liệu tham khảo

svhttdldienbien.gov.vn
vi.wikipedia.org
svhttdldienbien.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *