Thông tin địa điểm Dạ Trạch .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Dạ Trạch

Đầm Dạ Trạch

Diễn biễn lịch sử

Dạ Trạch là một xã thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nằm bên bờ sông Hồng. Tên xã lấy từ tên của đầm Dạ Trạch, xuất phát từ điển tích đầm một đêm (Nhất Dạ Trạch) của truyền thuyết Tiên Dung-Chử Đồng Tử trong dân gian. Thế kỉ thứ VI, Triệu Quang Phục đã ém binh trong vùng đầm lầy Dạ Trạch, đêm đêm tiến ra đánh tỉa quân xâm lược nhà Lương. Ở đây còn là căn cứ của nghĩa quân Nguyễn Thiện Thuật trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược của vua Hàm Nghi.

Tài liệu tham khảo

Sự kiện liên quan

Triệu Quang Phục đóng quân ở đầm Dạ Trạch (547 - ?)

Năm 546, vua Lý Nam Đế thua trận phải lui về động Khuất Lão, đã ủy thác cho Triệu Quang Phục giữ việc nước, điều quân đi đánh Trần Bá Tiên của nhà Lương. Năm 547, tháng giêng, Triệu Quang Phục lui về giữ đầm Dạ Trạch (bãi Màn Trò,...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết