Thông tin địa điểm Chúc Động .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Chúc Động

Chúc Động

Diễn biễn lịch sử

Chúc Động còn gọi là Ninh Kiều (nay là thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ Hà Nội), là nơi quân Lam Sơn mai phục chặn đánh hậu quân của quân Minh từ Đông Quan kéo ra.

Tài liệu tham khảo

Sự kiện liên quan

Lược đồ trận Chi Lăng – Xương Giang

Trận Chi Lăng – Xương Giang (1427 - 1427)

Trận Chi Lăng – Xương Giang là một loạt trận đánh nhằm tiêu diệt quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn trên địa bàn từ Chi Lăng đến Xương Giang (113 km), kết thúc cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải phóng chống Minh....

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết