Thông tin địa điểm Chợ Lớn .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Chợ Lớn

Thành phố Chợ Lớn - 1930

Diễn biễn lịch sử

Chợ Lớn là tên của khu vực đông người Hoa sinh sống nằm ven kênh Tẻ trải dài từ Quận 5 và Quận 6 ở Sài Gòn nay là Thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam Việt Nam. Khu vực này trước kia lập thành một thành phố riêng biệt với Sài Gòn: thành phố Chợ Lớn. Trong những năm 1930-1950 do quá trình đô thị hóa, Sài Gòn và Chợ Lớn dần dần sáp nhập với nhau.

Sự kiện liên quan

Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động trên cả nước (1930 - ?)

Ngày Quốc tế Lao động hay ngày 1 tháng 5 là ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động. Vào các ngày 1 tháng 5, tại nhiều nước trên thế giới, có khi tại Mỹ và Canada, thường...

Quân và dân Nam Bộ với gậy tầm vông đứng lên chiến đấu khi thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai, tháng 9/1945.

Thực dân Pháp đánh chiếm Sài Gòn Nhân dân Nam Bộ đứng lên chống thực dân Pháp trở lại xâm lược (1945 - ?)

Chỉ 3 tuần lễ sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, ngày 23/9/1945 thực dân Pháp núp dưới bóng quân đội Anh tước vũ khí của quân đội Nhật ở Nam Bộ, âm mưu quay trở lại xâm lược nước ta lần nữa. 6.000 quân Pháp...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_1