Thông tin địa điểm Bến Chương Dương .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Bến Chương Dương

Diễn biễn lịch sử

Bến Chương Dương thuộc xã Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội. Nơi đây từ lâu đã trở thành niềm tự hào của dân tộc, như một huyền thoại chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai của quân và dân nhà Trần

Tài liệu tham khảo

Sự kiện liên quan

Bản đồ mô tả cuộc kháng chiến lần thứ 2 chống quân Nguyên

Chiến thắng quân Nguyên lần hai (1285 - ?)

27 năm sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ nhất, Hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt ra lệnh chinh phạt Đại Việt với sự chuẩn bị chiến tranh tốt hơn, huy động lực lượng lớn hơn. Cuối tháng 1-1285, khoảng 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết