Advertisement

Thông tin địa điểm Bắc Sơn .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Bắc Sơn

Bản đồ huyện Bắc Sơn

Diễn biễn lịch sử

Bắc Sơn nằm ở phía Tây Nam tỉnh Lạng Sơn, với diện tích khoảng 700km2, phía Đông giáp huyện văn quán, phía Tây giáp huyện Võ Nhai, phía Nam giáp huyện Hữu Lũng và phía Bắc giáp huyện Bình Gia.

Sự kiện liên quan

Khởi nghĩa Bắc Sơn

Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940 - ?)

Ngày 22 tháng 9 năm 1940, quân Nhật đánh vào Lạng Sơn, quân đội Pháp trên đường thua chạy đã rút lui qua châu Bắc Sơn. Nhân cơ hội đó, Đảng bộ Bắc Sơn thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo người dân nổi dậy tước khí giới...

Đội du kích Bắc Sơn được thành lập.

Thành lập đội du kích Bắc Sơn (1941 - ?)

Thực hiện chủ trương của Hội nghị Trung ương lần thứ VII (11-1940) về việc duy trì và bồi dưỡng lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, làm vốn quân sự đầu tiên cho cách mạng, ngày 14-2-1941, Đội du kích Bắc Sơn chính thức được thành...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_14
Advertisement