Advertisement

Nhân vật lịch sử tại Vĩnh Phúc.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Vĩnh Phúc.

Có 4 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Bát Nàn Công Chúa (17 - 43)


Bát Nàn Công Chúa (Còn có các tên gọi khác là Bát Nạn, Vũ Thị Thục, Vũ Thị Thục Nương) (Đinh Sửu 17 – Quí Mão 43)-Nữ tướng giỏi của Hai Bà Trưng...

Advertisement

Hữu Thỉnh (1942 - ?)


Ông nguyên là Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, đồng thời là Tổng biên tập Báo Văn nghệ, ông từng là Đại biểu quốc hội Việt Nam (khóa X)....

Đội Cấn (1881 - 1918)


Nhà nghèo, năm 1910, ông đăng lính khố xanh thay cho anh trai với cái tên là Trịnh Văn Cấn, sau thăng dần lên chức đội lính khố xanh trong cơ binh Pháp đóng ở Thái Nguyên, vì thế ông được gọi là Đội Cấn. Tuy đi lính cho Pháp, nhưng...

Vũ Hồng Khanh (1898 - 1993)


Ông là một nhà cách mạng và chính khách Việt Nam. Ông là một trong các lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân đảng; từng là thành viên trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến thành lập ngày 2 tháng 3 năm 1946, giữ chức Phó Chủ tịch Kháng chiến...

Advertisement
  • 1
Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết