Nhân vật lịch sử tại Vĩnh Long.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Vĩnh Long.

Có 1 kết quả.

Trần Đại Nghĩa (1913 - 1997)


Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa là một kỹ sư quân sự, một nhà khoa học lớn, cũng như một nhà quản lý khoa học kỹ thuật cấp cao, cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, tên thật Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13...

  • 1
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_12