Nhân vật lịch sử tại Vĩnh Long.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Vĩnh Long.

Có 2 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Trần Đại Nghĩa (1913 - 1997)


Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa là một kỹ sư quân sự, một nhà khoa học lớn, cũng như một nhà quản lý khoa học kỹ thuật cấp cao, cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, tên thật Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13...

Trương Duy Toản (1885 - 1957)


Ông là một nhà văn, nhà báo, nhà soạn tuồng, nhà cách mạng Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ 20....

  • 1

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết