Nhân vật lịch sử tại Thừa Thiên-Huế.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Thừa Thiên-Huế.

Có 1 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Lê Quang Định (1760 - 1813)


Lê Quang Định tự là Tri Chỉ, hiệu Tấn Trai, là người làng Tiên Nộn, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, phủ Thừa Thiên (nay là tỉnh Thừa Thiên-Huế). Hiện còn nhà thờ họ Lê Quang tại quê nhà Tiên Nộn. Ông thông minh, ham học, là học trò của...

  • 1

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết