Nhân vật lịch sử tại Tây Ninh.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Tây Ninh.

Có 1 kết quả.

Xuân Hồng (1928 - 1996)


Xuân Hồng tên thật Nguyễn Hồng Xuân, sinh năm 1928 tại Châu Thành, Tây Ninh. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân yêu thích nhạc tài tử đo đó ông học nhạc từ rất sớm...

  • 1
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_1