Nhân vật lịch sử tại Sóc Trăng.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Sóc Trăng.

Có 1 kết quả.

Lương Định Của (1920 - 1975)


Lương Định Của sinh ngày 16/8/1920 tại xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; mất ngày 28/12/1975 tại Hà Nội, à một nhà nông học, nhà tạo giống của Việt Nam, có nhiều con đường và ngôi trường mang tên ông. Hiện nay còn một số nhầm lẫn...

  • 1
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_5