Nhân vật lịch sử tại Sóc Trăng.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Sóc Trăng.

Có 2 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Lương Định Của (1920 - 1975)


Lương Định Của sinh ngày 16/8/1920 tại xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; mất ngày 28/12/1975 tại Hà Nội, à một nhà nông học, nhà tạo giống của Việt Nam, có nhiều con đường và ngôi trường mang tên ông. Hiện nay còn một số nhầm lẫn...

Trần Hồng Quân (1937 - ?)


Ông nguyên là Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt...

  • 1

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết