Nhân vật lịch sử tại Quảng Bình.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Quảng Bình.

Có 1 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Hàn Mặc Tử (1912 - 1940)


Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình. Hàn Mạc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần là các bút danh khác của ông. Cha mất sớm, nhà nghèo. Ông có tài năng làm thơ từ rất sớm. Năm 15 tuổi đã...

  • 1

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết