Nhân vật lịch sử tại Quảng Bình.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Quảng Bình.

Có 1 kết quả.

Hàn Mặc Tử (1912 - 1940)


Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình. Hàn Mạc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần là các bút danh khác của ông. Cha mất sớm, nhà nghèo. Ông có tài năng làm thơ từ rất sớm. Năm 15 tuổi đã...

  • 1
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_3