Nhân vật lịch sử tại Ninh Bình.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Ninh Bình.

Có 1 kết quả.

Nguyễn Minh Không (1065 - 1141)


Là một thiền sư giỏi về phật pháp giỏi cả pháp thuật có công chữa bệnh cho vua Lý là ông tổ của nghề đúc đồng, ông được tôn là Đức Thánh Nguyễn bênh cạnh danh hiệu Quốc Sư thời Lý....

  • 1
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_13