Advertisement

Nhân vật lịch sử tại Khánh Hòa.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Khánh Hòa.

Có 1 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Thích Quảng Đức (1897 - 1963)


Hòa thượng Thích Quảng Đức, Pháp danh Thị Thủy, Pháp tự Hành Pháp và thế danh là Lâm Văn Tức, sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, thuộc miền Trung Việt Nam, trong một gia đình có bảy anh chị em, thân phụ là...

Advertisement
  • 1
Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết