Advertisement

Nhân vật lịch sử tại Đắk Lắk.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Đắk Lắk.

Có 1 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Trịnh Công Sơn (1939 - 2001)


Trịnh Công Sơn sinh tại cao nguyên Lạc Giao (xã Lạc Giao-hiện nay là phường Thống Nhất, Ban Mê Thuột), tỉnh Đắk Lắk nhưng lúc nhỏ sống ở làng Minh Hương, tổng Vĩnh Tri, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế . Ông lớn lên tại Huế. Lúc nhỏ ông...

Advertisement
  • 1
Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết