Advertisement

Nhân vật lịch sử tại Cao Bằng.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Cao Bằng.

Có 1 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Kim Đồng (1928 - 1943)


Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dèn, sinh năm 1928, người dân tộc Nùng ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Dèn tiếng Tày, Nùng có nghĩa là Tiền. Một số sách báo đội mũ cho chữ Dèn thành chữ Dền. Trong khi...

Advertisement
  • 1
Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết