Nhân vật lịch sử tại Biên Hòa.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Biên Hòa.

Có 1 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Trịnh Hoài Đức (1765 - 1825)


Trịnh Hoài Đức sinh năm Ất Dậu (1765), tại thôn Bình Trước, dinh Trấn Biên (nay là thành phố Biên Hòa- Đồng Nai) tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, là một nhà thơ, nhà văn và là một sử gia nổi tiếng của Việt Nam sống ở thế kỷ 18....

  • 1

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết