Nhân vật lịch sử tại Bắc Giang.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Bắc Giang.

Có 3 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Giáp Hải (1515 - 1585)


Sau đổi tên là Giáp Trừng, hiệu Tiết Trai, người làng Dĩnh Kế, huyện Phượng Nhãn (nay thuộc xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), còn gọi là Trạng Kế hay Trạng Ác- do tính ông rất ngay thẳng. Ông đỗ Trạng nguyên năm Đại Chính thứ 9,...

Cô Giang (1906 - 1930)


Cô Giang tên gọi phổ biến của bà Nguyễn Thị Giang, sinh năm 1906 tại thị xã Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang, một nhà cách mạng người Việt chống thực dân Pháp và là hôn thê của Nguyễn Thái Học - lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng....

Cô Bắc (1906 - 1943)


Bà là một nữ chí sĩ cách mạng người Việt Nam. Bà là một trong những lãnh đạo của Khởi nghĩa Yên Bái....

  • 1

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết