Advertisement

Nhân vật lịch sử tại Gò Công.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Gò Công.

Có 1 kết quả.

Hồ Biểu Chánh (1885 - 1958)


Hồ Biểu Chánh tên thật là Hồ Văn Trung, tự Biểu Chánh, hiệu Thứ Tiên. Ông sinh năm 1884 (trong khai sanh ghi ngày 01/10/1885) tại làng Bình Thành, tỉnh Gò Công. Ông xuất thân trong một gia đình nông dân, thuở nhỏ học chữ Nho, sau đó chuyển qua...

Advertisement
  • 1
Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_6
Advertisement