Nhân vật lịch sử tại Hồ Chí Minh.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Hồ Chí Minh.

Có 1 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Huỳnh Mẫn Đạt (1807 - 1883)


Huỳnh Mẫn Đạt (1807-1883) quê ở làng Tân Hội, huyện Tân Long, tỉnh Gia Định ( nay là TP. HCM ); có sách cho rằng ông là người ở Rạch Giá - Kiên Giang....

  • 1

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết