Nhân vật lịch sử tại Hải Phòng.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Hải Phòng.

Có 1 kết quả.

Văn Cao (1923 - 1995)


Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923 tại Lạch Tray, Hải Phòng, xuất thân trong một gia đình viên chức. Thuở nhỏ, Văn Cao học tại trường tiểu học Bonnal, sau lên học trung học tại trường Saint Josef, là nơi ông...

  • 1
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_11