Nhân vật lịch sử tại Ba Tri.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Ba Tri.

Có 2 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Sương Nguyệt Anh (1864 - 1924)


Sương Nguyệt Anh, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Khuê (cũng có tài liệu viết là Nguyễn Thị Xuân Khuê), sinh ngày 1 tháng 2 năm Giáp Tí (1864) tại An Bình Đông (nay là xã An Đức, huyện Ba Tri), là con thứ tư của nhà thơ Nguyễn Đình...

Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888)


Nguyễn Đình Chiểu tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai. Sinh ngày 1 tháng 7 năm 1822, tại làng Tân Khánh , phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (thuộc Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay)....

  • 1

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết