Nhân vật lịch sử tại Hoa Lư.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Hoa Lư.

Có 1 kết quả.

Lý Thái Tông (1000 - 1054)


Vua Lý Thái Tông tên là Lý Phật Mã và có tên khác là Lý Đức Chính, là con trai trưởng của vua Lý Thái Tổ và Hoàng hậu Lê Thị Phất Ngân, con gái Lê Đại Hành và Dương Vân Nga. Ông là là vị hoàng đế thứ hai...

  • 1
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_14