Advertisement

Nhân vật lịch sử tại Gia Định.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Gia Định.

Có 1 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Từ Dũ (1810 - 1902)


Thái hậu Từ Dũ (hay Từ Dụ) tên húy là Phạm Thị Hằng, sinh ngày 19 tháng 5 năm Canh Ngọ (1810) tại Giồng Sơn Quy (Gò Rùa), làng Gò Công, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia Định (sau thuộc tỉnh Gò Công, nay thuộc Tiền Giang). Bà là trưởng nữ...

Advertisement
  • 1
Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết