Nhân vật lịch sử tại Gia Định.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Gia Định.

Có 1 kết quả.

Từ Dũ (1810 - 1902)


Thái hậu Từ Dũ (hay Từ Dụ) tên húy là Phạm Thị Hằng, sinh ngày 19 tháng 5 năm Canh Ngọ (1810) tại Giồng Sơn Quy (Gò Rùa), làng Gò Công, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia Định (sau thuộc tỉnh Gò Công, nay thuộc Tiền Giang). Bà là trưởng nữ...

  • 1
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_8